El Parc Subaquàtic

A conseqüència del progressiu deteriorament de les condicions biològiques del litoral tarragoní a causa de múltiples factors, la riquesa dels nostres fons es va veure seriosament amenaçada. En aquest context va néixer la idea de crear un espai de protecció i regeneració de la fauna de la nostra costa. El Parc Subaquàtic va agafar forma l’any 1995 després d’un intens procés d’estudi i col·laboració entre l’Autoritat Portuària de Tarragona i la Societat d’Exploracions Submarines de Tarragona. Fruit d’aquest treball conjunt es va delimitar un espai lliure de pesca i obert a la comunitat esportiva i científica.

El pal de paller va ser la ubicació del mercant Dragonera, que amb els seus 60 metres d’eslora ha estat la peça fonamental en la regeneració biològica d’una zona que ara compta amb més de 150 espècies d’éssers vius que van recolonitzant l’escullera i retornant-li una riquesa incomparable a la costa catalana, amb una massa biològica únicament superada per la reserva de les illes Medes.

El treball de regeneració es va incrementant amb l’enfonsament d’altres embarcacions i biòtops que generen una vida que augmenta el valor biològic i econòmic de la costa tarragonina.

Sol·licitud de busseig al Parc Subaquàtic de L'Escullera

De moment, aquest formulari NO ESTÀ OPERATIU (està en fase de proves). Per tant, per reservar una immersió, heu de continuar enviant la sol·licitud (individual o grupal) que us trobareu en aquesta mateixa web, a l'adreça següent: solicitudesbuceo@sestarragona.org

Dades de la persona sol·licitant o responsable de grup
Informació relativa a la sol·licitud de busseig
Presentació de documentació necessària

Per completar la sol·licitud, cal enviar la següent documentació:

  • Títol de busseig
  • Assegurança d’accidents i responsabilitat civil
  • Pla de seguretat (només per a Grups)
  • Dades participants (només per a Grups)

Enviament

Informació Addicional

L'objectiu de la present sol·licitud és autoritzar les peticions d'immersió, les quals s'hauran de realitzar amb una antelació màxima de 30 dies i mínima de 12 hores computables a l'inici de cada franja horària. Es garantirà un ús proporcional entres les diverses peticions; a aquest efecte, cap peticionari podrà obtenir autoritzacions que superin el 25% de la quota establerta (100 bussejadors per franja horària), a excepció de que no existeixin peticions per part d'altres tercers. En cas que quedin places disponibles, els peticionaris podran superar el límit establert.

Responsabilitat: l’Autoritat Portuària de Tarragona estarà exempta de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’exercici de l’activitat de busseig, que recaurà en la persona que la practiqui o del centre d’immersió a l’empara del qual la desenvolupi. Així mateix, també quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de la gestió i control de les activitats de busseig al Parc Subaquàtic realitzada pel gestor dels referits serveis.

Control i vigilància: el gestor de la Plataforma Telemàtica realitzarà funcions de supervió i vigilància "in situ" per tal de verificar l'efectiu compliment dels diferents requisits, mesures de seguretat i aforaments màxims. L'Autoritat Portuària i la resta d'administracions competents podran d'igual manera realitzar funcions de supervisió i control.

Tot cabussador serà responsable del manteniment del seu propi equip autònom.

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar la seva navegació. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.